Skip to content

Com fabricar un netejador de Spits per només 0,77€

Coneguts com a espits, o tacs autoperforants, o també amb el nom del fabricant més popular, Spits, aquests ancoratges van representar una revolució en el món de l’exploració i equipació de cavitats en l’espeleologia moderna, però, com tot en aquesta vida, el seu ús no es troba exempt d’alguns inconvenients.

Qui no s’ha topat alguna vegada en plena vertical amb un espit on no hi ha manera de fer-hi entrar el cargol quedant ben fumuts.

comprar material espeleologia
Fabricar-nos el nostre propi netejador d’espits resulta fàcil i econòmic

Sigui pel motiu que sigui, aquest fet pot arruïnar-nos una fantàstica jornada d’espeleologia impedint que arribem a fer cota, o complir amb l’objectiu que sigui que ens hem marcat pel dia.

És per això que en aquest article llancem una proposta ben econòmica per tenir l’accessori necessari per a no haver de patir mai més per aquest problema, i a més a un preu realment ridícul.

A qualsevol ferreteria de poble o barri hi trobarem femelles soldades M8, essent M8 la mètrica de la rosca de l’spit més emprat per espeleologia.

material significat espeleologia
Amb un sistema multi eines és molt més senzill i precís de fer els talls a la rosca

Val a dir que la idea no és pas nostre, doncs l’havíem vista penjar de vegades, d’arnesos de companys i com que no sabíem si la cosa sortiria bé a la primera, doncs n’hem comprat dues, per un total d’1’54€, sent el preu unitari de 77 cèntims d’euro, un cost ridícul en comparació amb el benefici que ens pot aportar dur aquest utensili penjant dels nostres arnesos.

Però anem al gra

Què ens cal per a fabricar-nos el nostre propi netejador de spits per a espeleologia?

  • Vara roscada M8 amb anella tancada i soldada
  • Mola o un sistema multi eines tipus “Dremel”
  • Cargol de banc
  • Un espit com a referència i per a comprovacions
espeleologia Catalunya brico espeleo
Els dos talls principals han de tenir una amplada suficient

Hem començat roscant la vara roscada a l’espit per saber quina és la inserció de la rosca dins la de l’espit, resultant d’1,5 cm.

Aquesta mida és important per tal de saber la llargada mínima de les canals que haurem de tallar a la vara roscada perquè aquesta evacuï com volem la brossa acumulada dins l’espit.

Tot i això, val la pena remarcar que és millor pecar de generosos que no pas d’avars, i fer aquestes canals o insercions més llargues dels 1,5 cm. que s’enrosca la vara a l’espit, doncs així facilitarem en bona mesura que expulsi el fang de dins l’ancoratge d’espeleologia.

Així doncs, finalment farem unes marques a la vara roscada a uns 2 o 3 cm respecte de la punta, i començarem a fer-hi les insercions o canals perquè expulsin el fang de dins els ancoratges.

En farem quatre, en forma de creu, els dos primers, oposats entre si, seran els més amples i que evacuaran més brossa, i els dos darrers, també oposats entre si, els farem més prims, com si fossin auxiliars als primers, per no debilitar en excés la rosca de la vara, i que aquesta no se’ns malmeti quan ens arrosseguem per passos estrets bo i fent espeleologia.

brico espeleologia a Catalunya
Comprovarem que el netejador enrosqui a la perfecció amb l’espit

Si es vol, a la punta, es pot donar una lleugera obertura extra a les canaletes amples en sentit favorable a la rosca a fi i efecte d’afavorir la inserció del neteja espits dins d’aquests quan es troben atestats de fang molt dur, així com també de la ràpida evacuació de la primera brossa, que serà la que més ens dificultarà començar a enroscar el netejador dins l’ancoratge.

Un cop creiem que el resultat ens satisfà, farem unes mínimes comprovacions per saber si el neteja espits que ens hem fabricat per a la pràctica de l’espeleologia serveix, talment com si d’un control de qualitat en un procés industrial es tractés.

bricolaje espeleologia Catalunya

Així, comprovarem primerament si la rosca de la vara que hem modificat per a transformar en un netejador d’espits encaixa a la rosca d’un spit permetent enroscar-lo fins al final de la rosca.

Si aquesta comprovació la superem amb èxit, posarem el conjunt a contrallum per comprovar si veiem la llum entre l’espit i la vara roscada a través de les quatre insercions que hem tallat a la vara.

Amb aquesta darrera comprovació, podrem intuir si seran suficients com per a permetre el pas, almenys de petits grans de sorra i fang sense obstruir-se de manera immediata.

El resultat, és un estri que ens permetrà netejar els tacs autoperforants de manera còmoda i eficient gràcies a l’anella de que disposa, que ens permetrà operar i manipular fent més força l’estri, a la vegada que podrem guardar-la de forma segura amb un mosquetó per evitar el risc de perdre el nostre netejador, i també tenir-lo sempre ben a mà per quan l’haguem de menester.

bricolaje material espeleologia
El tamany no és més gran que un mosquetó simètric

El tamany del que hem comprat nosaltres és de 9,5 centímetres, resultant un estri petit, d’un tamany una mica més gran que el conegut Speedy de Petzl, i molt similar a la majoria de mosquetons de tipus simètrics i HMS.